Hristiyanlık, Nasıralı İsa'nın yaşamına, öğretilerine ve vaazlarına dayanan, tek tanrılı bir İbrahimî din. 2,4 milyarı aşkın takipçisi ile dünyanın en büyük dinidir. ... Hristiyanlar İsa'nın Tanrı'nın Oğlu ve Eski Ahit'te geleceği müjdelenen Mesih olduğuna inanırlar.
kiliselerine verdikleri büyük önem, yaptıkları ibadetlerle nesilden nesile devam etmiş dini inanış
bizler gibi Allaha inanırlar