Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti. Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm olmak üzere ikiye ayrılır.
anlam veremediğim türlü türlü korku filmlerine konu olmuş ayinleri içeren öğreti