Yahudilik, Yahudi milletinin kolektif inancı, kültürel, yasal geleneğini ve medeniyetini içeren etnik bir din.