ekim ayında, mevcut ortamlardan sıkılıp kendi ortamını oluşturmak adına açılmış sözlük girişimidir. daha çok terimsel bilgileri içeriğinde barındıracak olan ve kullanıcıları arasında bir bağ oluşturmayı hedefleyen sözlük, aslında zözlük

isminin bir anlamı olmamasına karşılık bir arkadaşımız tarafından z kuşağı sözlüğü olarak değerlendirildi fakat geçerliliğine daha sonra bakacağız.

yazar ve misafirlerine sıcak bir karşılama ve ortam gayesiyle de yanıp tutuştuğu söylenir